Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  โครงการอบต.พบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2557
[ 4 เม.ย. 2557 ]
โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2557 ...อ่านต่อ>>
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดเชียงราย
[ 21 ก.พ. 2557 ]
ระหว่างวันที่ 17 - 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ จังหวัดเชียงราย ...อ่านต่อ>>
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาความสามารถในการจัดเก็บภาษี เพื่อสำรวจและประเมินภาษีบำรุงท้องที่
[ 13 ธ.ค. 2556 ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯขององค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ ...อ่านต่อ>>