องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 
  ประกาศยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่น ประจำปี 2564
[ 30 เม.ย. 2564 ]

ประกาศยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่น ประจำปี 2564

...อ่านต่อ>>
  ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอก อบต.พังตรุ
[ 30 เม.ย. 2564 ]

ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอก อบต.พังตรุ

ให้นายแจก  มั่นคง  หมอพื้นบ้าน  เ

...อ่านต่อ>>
  นโนบายองค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ ปลอดบุหรี่
[ 21 พ.ค. 2564 ]

นโนบายองค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ ปลอดบุหรี่

...อ่านต่อ>>